Yhdistyksen toiminta ja tarkoitus

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan
– toimia omaehtoisen kulttuurityön ja harrastustoiminnan virittäjänä ja kehittäjänä kansalaisten keskuudessa
– pyrkiä kulttuuritason kohottamiseen
– kehittää yhteiskunnan kulttuuripalveluja ulottumaan tasapuolisesti kansalaisten keskuuteen taloudellisista, alueellisista ja sosiaalisista tekijöistä riippumatta
– edistää moniarvoista kulttuuriajattelua
– tukea ja kehittää suomalaisia kulttuuriarvoja
– pitää yhteyttä muihin kulttuurijärjestöihin
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kursseja, neuvottelutilaisuuksia, kokous- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä ja juhlia