Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Tampereen Kulttuuriyhdistys r.y. – Rek.nro 115839

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka sekä toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Tampereen Kulttuuriyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Toiminta-alue Pirkanmaa.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan
– toimia omaehtoisen kulttuurityön ja harrastustoiminnan virittäjänä ja kehittäjänä kansalaisten keskuudessa
– pyrkiä kultturitason kohottamiseen
– kehittää yhteiskunnan kulttuuripalveluja ulottumaan tasapuolisesti kansalaisten keskuuteen taloudellisista, alueellisista ja sosiaalisista tekijöistä riippumatta
– edistää moniarvoista kulttuuriajattelua
– laajentaa porvarillista yhteistyötä kulttuuripolitiikan alalla
– tukea ja kehittää suomalaisia kulttuuriarvoja
– pitää yhteyttä muihin kulttuurijärjestöihin
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kursseja, neuvottelutilaisuuksia, kokous- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä ja juhlia
– kerää jäseniltään jäljempänä määritellyt maksut
– yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,
hankkia sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
– järjestää asianmukaisesti hankitulla luvalla varainkeräystä ja arpajaisia
3 § Jäsenet
Yhdityksen jäseniä ovat 1. varsinaiset jäsenet 2. kannattavat jäsenet 3. kunniajasenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.