KULTTUURIKUKKANEN 2013

Tiina LeppänenTampereen Kulttuuriyhdistys ry: hallitus on päättänyt jakaa vuoden 2013 Kulttuurikukkasen

arkkitehti Tiina Leppäselle

 

Tampereen Kulttuuriyhdistys onnittelee  Tiinaa

hänen taiteellisesta ja innovatiivisesta kokonaisotteestaan kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtuurissa, esimerkkinä Tammelan kaupunginosan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Arkkitehti Leppänen on pyrkinyt sisällyttämään töihinsä aina kuvataiteen ulottuvuuden ja liittämään työnsä laajempaan yhteiskunnalliseen kehykseen. Hänet on palkittu kotimaan lisäksi useissa kansainvälisissä suunnittelukilpailuissa ja hän toimii jäsenenä mm. SAFAssa, Architectassa, Suomen rakennustaiteenseurassa, ICOMOSissa ja Suomen yhdyskuntasuunnittelun seurassa.

Tiina Leppänen on työskennellyt arkkitehtina Tampereen kaupungilla 15 vuotta kaavoittajana ja kaupunkisuunnittelijana, yhteistyökumppaneina Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Sitra ja Tekes.

 

Tampereen Kulttuuriyhdistys

onnittelee arkkitehti Tiina Leppästä!