Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan – kehittää yhteiskunnan kulttuuripalveluja ulottumaan tasapuolisesti kansalaisten keskuuteen taloudellisista, alueellisista ja sosiaalisista tekijöistä riippumatta sekä  edistää moniarvoista kulttuuriajattelua sekä tukea ja kehittää suomalaisia kulttuuriarvoja – pitää yhteyttä muihin kulttuurijärjestöihin Tämän toteuttamiseksi yhdistys – harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kursseja, neuvottelutilaisuuksia, näyttelyitä ja juhlia – järjestää asianmukaisesti hankitulla luvalla varainkeräystä ja arpajaisia